Hana Preinhaelterová

česká, 1938 - 2018

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc. narozena 1938. Vystudovala bengalistiku a anglistiku na FF UK, kde od r. 1964 (krom vynucené přestávky v letech 1982-89) vyučuje bengálštinu. Pro účely této výuky sestavila čtyřdílnou učebnici bengálštiny (1983, oprav. vydání 2003). Zabývá se zejména moderní bengálskou literaturou a časopisecky i knižně publikovala množství překladů z bengálštiny.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Preinhaelterov%C3%A1

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019