Koupit knihy

Hana Bartoňková

česká, 1975


Nahrávám...

Životopis

Absolvovala magisterské studium oborů sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, profilace personální management. V roce 2004 úspěšně ukončila doktorský studijní program oboru Andragogika, specializace vzdělávání dospělých. Je absolventkou kurzu Certifikovaný manažer ve vzdělávání dospělých. V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dále jako členka oborové rady doktorského studijního programu oboru Andragogika, jako členka koordinační rady Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého, odborná garantka navazujícího magisterského kombinovaného studia oboru Andragogika, garantka projektu Pampaedie – škola zájmového vzdělávání a také jako autorka a lektorka modulu Projektování vzdělávacích aktivit a Analýza vzdělávacích potřeb v kurzu Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na výuku klíčových disciplín a vedení seminářů v rámci studia andragogiky (Teorie celoživotního vzdělávání, Obecná andragogika, Soudobé teorie vzdělávání, Projektování vzdělávacích aktivit, Firemní vzdělávání, Vzdělávací strategie atd.). Vede a oponuje bakalářské, magisterské, rigorózní a dizertační práce, je školitelkou v rámci doktorského studijního programu oboru Andragogika. Publikuje články, odborné statě, monografie a studijní texty z oblasti andragogiky, metodologie andragogiky, analýzy vzdělávacích potřeb, projektování vzdělávacích aktivit, vzdělávacích strategií a firemního vzdělávání. Externě spolupracuje na projektech ESF. Od roku 1993 doposud se účastní regionálních, národních i mezinárodních konferencí a seminářů vztahujících se k andragogice, vzdělávání dospělých, firemnímu a distančnímu vzdělávání. Absolvovala studijní pobyt v SRN na FernUniversität v Hagenu (působnost v Centrálním institutu pro výzkum distančního vzdělávání při FernUniversität v Hagenu) a v University of Salford ve Velké Británii.(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938