George Alec Effinger

americká, 1947 - 2002

Nahrávám...

Životopis

George Alec Effinger uvádí jako hlavní vliv na svou tvorbu absurdní divadlo a vlastní mnohovrstevnatý styl s volnými hranicemi popisuje jako surreálnou fikci. Poprvé získal věhlas jako autor náročných krátkých povídek v časopisech a antologiích sedmdesátých let dvacátého století. Jeho první román What Entropy Means to Me [Co pro mě znamená entropie] je vlastně čtvero spojených příběhů, který začíná jako tradiční dobrodružná fantasy, aby se poté nenápadně proměnil ve zkoumavou reflexi rodinné dynamiky, politických bojů o moc a akt umělecké tvorby. Následující příběhy jsou podobně odvážné co do děje i struktury. Mnoho jeho povídek, zejména The Pinch-Hitters [Náhradníci], Naked to the Invisible Eye [Nahý před neviditelným okem], From Downtown at the Buzzcr [Z centra u zvonku] a Breakaway [Odtržení], využívá sport a hry jako ústřední metafory. Jeho romány Death in Florence [Smrt ve Florencii], Those Gentle Voices: A Promethean Romance [Ty něžné hlasy: prométheovská romance] a The Wolves of Memory [Vlci paměti] navozují pocit paralelních skutečností a souběžných světů použitím postav stejných jmen jako v krátkých povídkách, ale s odlišnými povahovými rysy a motivacemi. Ve svých románech The Nick of Time [Zlo-mek času] a The Bird of Time [Pták času] prozkoumal spletité možnosti cestování časem a v Maureen Birnbaum, Barbarian Swordperson [Maurccn Birnbaumová, barbarka s mečem] satirizoval hrdinskou fantasy. Jeho románová trilogie s postavou Marida Audrana When Gravity Fails- [č. Když přitažlivost selžc/Polaris 1997], A Fire in the Sun [č. Oheň ve slunci/Polaris 1997] a The Exile Kiss [Polibek vyhnanství/Polaris 1999] je významná ztvárněním tradiční muslimské kultury ovlivněné kyberpunkovou technologií. Mnoho jeho kratších prací bylo vydáno ve výborech Mixed Feelings [Smíšené pocity], Irrational Numbers [Iracionální čísla], Dirty Tricks [Špinavé triky] a Idle Pleasures [Nečinná potěšení]. Napsal též několik filmových novelizací, dále romány The Red Tape War [Válka rudé stuhy] – společně s Jackcm L. Chalkerem a Mikem Resnickem, Nightmare Blue [Modrý odstín noční můry] – společně s Gardnerem Dozoisem, a román středního proudu Felicia.

Zdroj životopisu: http://www.legie.info

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882