Fulcher ze Chartres

francouzská, 1059 - 1127

Nahrávám...

Životopis

Kronikář a účastník první křížové výpravy. Jeho texty jsou psány v latině.

Fulcher ze Chartres studoval na kněze nejspíše v chartresské škole. Pravděpodobně se nikdy ani nestal členem zdejší kapituly, protože jeho jmého není vedeno v záznamech Hodnostářů Církve, Naší Paní chartresské.

Detaily z koncilu v Clermontu v jeho kronice říkají, že koncil navštívil osobně, či znal někoho, kdo se jej osobně účastnil (možná biskupa Iva ze Chartres, který také měl vliv na Fulcherovo smýšlení a názory na církevní reformy a Boj o investituru mezi papežem a římsko-německým císařem).

Poté, co byla vypravena první křížová výprava, připojil se Fulcher k doprovodu hraběte Štěpána z Blois a Roberta Normanského, kteří roku 1096 se dali cestou z jižní Francie severní Itálií, vstoupili do Byzantské říše z Bari a roku 1097 dorazili do Konstantinopole, kde se připojili k ostatním účastníkům výpravy. Výprava dále táhla Anatolií do města Kahramanmaraş, kde se kaplan dal do služeb Balduina z Boulogne. Krátce poté hlavní armáda roku 1097 dorazila do Antiochie. Fulcher však následoval svého nového pána, který se oddělil od hlavního vojska, na tažení dále na východ, kde Bladuin odsadil Edessu a založil tak první křižácký stát Edesské hrabství.

Poté, co byl v roce 1099 dobyt Jeruzalém, Balduin i s Fulcherem se tam vydali, aby splnili svou poutnickou povinnost. Když se o rok později stal Balduin jeruzalémským králem, Fulcher byl stále v jeho službách a pravděpodobně pokračoval ve své funkci kaplana až do roku 1115. Poté se stal kanovníkem v Chrámu Svatého hrobu v Jeruzalémě, kde pečoval a zodpovídal za relikvie a poklady, které se nacházely v kostele. Fulcher ze Chartres zemřel někdy na jaře roku 1127.

Zdroj životopisu: Wiki

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938