Fritz Beer

česká, 1911 - 2006

Nahrávám...

Životopis

Narozen 1911 v Brně, zemřel 2006. Žurnalista, spisovatel, redaktor, nositel Řádu britského impéria.
Německý žid z Brna, který vyrůstal v dobře situované středostavovské rodině. Při hledání své identity urazil dlouhou a složitou cestu, přes sympatie k sionistickému hnutí a aktivní členství v komunistické straně vyspěl v přesvědčeného demokrata. Československou první republiku považoval za svoji vlast a až do smrti na její dávno zaniklý svět nostalgicky vzpomínal. Stal se uznávaným novinářem a publicistou, jenž ve svých dílech výtečným způsobem zachytil osud židovské intelektuální komunity v Evropě 20. století. Své zážitky přetavil v silné mravní poselství, které zanechal v řadě svých novinových článků a především knih.

Zdroj životopisu: www.mlp.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968