František Xaver Šalda

česká, 1867 - 1937

Nahrávám...

Životopis

František Xaver Šalda byl český literární kritik, novinář a spisovatel. Narodil se v Liberci. Studoval práva, ale studium nedokončil. V roce 1918 vystudoval filozofii. Působil jako profesor cizích jazyků na Univerzitě Karlově v Praze. Největšího významu dosáhl ve svých pracích o literatuře, především v kritikách. Je považován za zakladatele české moderní kritiky. Byl pravděpodobně nejvýraznějším, nejoriginálnějším a nejlepším českým kritikem v meziválečném období.
Jeho kritiky pomohly prosadit se mladým umělcům. Kriticky posuzoval i nepodařené sbírky básníků, jejichž jiných děl si vážil.
Požadoval, aby umění vycházelo ze života, bylo vnitřně pravdivé a neomezené žádnými ideologickými požadavky. Byl představitelem tzv. duchovědného směru: vycházel ze subjektivního osobního prožitku a zaujetí dílem, současně vysvětloval objektivní záležitosti literárních jevů.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882