František Véle

česká, 1921 - 2016

Nahrávám...

Životopis

Narozen 19.11.1921 v Loučkách (ve Vrátě u Semil) - zemřel 22. 11. 2016.

Po promoci na lékařské fakultě v Praze roku 1949 pracoval na psychiatrické klinice v Plzni. Během vojenské služby odsouzen pro nesouhlas s režimem na 2 roky a po propuštění pracoval jako dělník v továrně. Od roku 1953 v rehabilitačním ústavu v Janských Lázních jako sekundární lékař a později jako primář oddělení. Mezitím hospitoval na neurologické klinice v Hradci Králové a v Praze a od roku 1961 pracoval v Ústavu pro doškolování lékařů, kde byl angažován ve výuce elektrodiagnostických metod (elektromyografie) v neurologii a rehabilitaci. Po dosažení důchodového věku pracoval od roku 1988 u ČSD v laboratoři pro motoriku a od roku 1991 pracuje na FTVS na katedře fyzioterapie, kde byl vedoucím katedry 3 roky a kde pracuje dosud.

· Je nositelem medaile J.E. Purkyně, medaile Palackého Univerzity v Olomouci, stříbrné medaile Karlovy Univerzity v Praze a pamětní medaile k výročí založení UK.

· Pracoval s prof. Lewitem , prof. Jandou a prof. Vojtou na založení tzv. pražské rehabilitační školy, známé jako „Prager Schule“.

· V užším slova smyslu se zabýval terapií funkčních poruch páteře, manipulační terapií. V tomto směru spolupracoval s Dr. Brüggerem ve Švýcarku na problému funkčních poruch nervové soustavy a je dosud členem redakční rady časopisu Funktionskrankheiten.

· Za svého pobytu ve Vietnamu se seznámil s orientální medicínou a její aplikací pro pohybové účely.

· V současné době se zabývá vlivem dechových pohybů na posturální funkci a s Mgr. J. Čumpelíkem se zasadil o zavedení preventivních spinálních cvičení do rehabilitace. Pracuje spolu s Doc. Dr. Strnadem na problému zavedení preventivních cvičení do škol, aby se tím předcházelo vzrůstajícímu množství tzv. funkčních poruch páteře, které ohrožují pracovní schopnost a jsou stále častějším pramenem krátkodobých pracovních neschopností. Spolupracuje s Mgr. J. Čumpelíkem na grantu vedeném doc. Strnadem z FTVS zabývajícím se touto tématikou. Pracoval i na ověření Vojtovy léčebné techniky EMG a videozáznamem.

· Inicioval založení Kineziologické společnosti a snaží se, aby se stala kineziologie habilitačním oborem potřebným k výchově odborníků pro pohyb jak v rehabilitaci tak i ve sportu a tělovýchově.
· Má dvě atestace v neurologii, kandidaturu věd a byl habilitován na docenta v rehabilitaci.

Zdroj životopisu: https://bit.ly/3m6lSsq

Populární autoři: