František Valouch

česká, 1935

Nahrávám...

Životopis

(Olomouc) Mezi stálice literární Olomouce patří již po několik desetiletí básník, literární vědec a historik, pracovitý editor a podnětný publicista doc. PhDr. František Valouch, CSc., 28. dubna se dožil sedmdesáti let.

Dlouhá léta byl předsedou olomoucké pobočky Svazu českých spisovatelů v Praze,
později předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů. Skromnost, která je jednou
z výrazných stránek této neobyčejně tvůrčí osobnosti, bránila Františku
Valouchovi poutat k sobě více společenské pozornosti, než bylo nezbytné. Nikdy
neusiloval o popularitu a světskou slávu, což koneckonců docela korespondovalo a
dodnes souzní i s jeho básnickou tvorbou, v níž převažuje přírodní a milostná
lyrika. Nepatří k lidem, které zná celá Olomouc, ale mezi literáty, jež jsou pro
svou mnohostrannou a plodnou činnost váženi všemi literárně orientovanými
Olomoučany, těmi, kteří se v literárních sférách nějakým drápkem zachytili.
Pracovištěm Františka Valoucha je Palackého univerzita v Olomouci, a to její
filozofická fakulta. Působí na katedře teorie a dějiny dramatických umění.

Zdroj životopisu: Internet

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
George Gamow

1904 - 1968