František Václav Mareš

česká, 1922 - 1994

Nahrávám...

Životopis

František Václav Mareš (20.12.1922 Benešov - 3.12.1994), český lingvista, jazykovědec a filolog.

V posledních dvaceti pěti letech svého života byl známější a oceňovanější v cizině než ve své vlasti, nepříznivá pro něj byla ovšem již studijní léta. Gymnázium dokončil v roce 1941, kdy byly české vysoké školy zavřeny, vysokoškolské studium pak v roce 1948, kdy došlo k politickému převratu, v jehož důsledku Mareš nemohl působit na vysoké škole, kam byl svou odbornou erudicí předurčen.

V letech 1950–1967 pracoval ve Slovanském ústavu. V roce 1967 odešel do Rakouska, aby se stal profesorem Ústavu slovanské filologie a starožitností na univerzitě ve Vídni, kde pokračoval v práci na tématech jazykovědných i filologických. Svá bádání zaměřil zejména na cyrilometodějskou problematiku.

Zdroj životopisu: Slovník osobností jazykovědné bohemistiky