František Teplý

česká, 1867 - 1945

Nahrávám...

Životopis

František Teplý (* 5.2.1867 Marčovice - † 11.6.1945 Malenice) byl jedním z velkých znalců kraje, historik, lidový kněz, člověk hlubokého a příjemného charakteru, zasvěceně a důvěrně milující nejen zdejší minulost a lid, ale zanechávající bohaté dílo naplněné láskou k vlasti. Narodil se v sedlácké rodině. Po Gymnáziu v Českých Budějovicích, skončil v Klatovech studia bohosloví, po kterých byl v r. 1892 vysvěcen na kněze. Působil v duchovní správě na různých místech v Jižních Čechách až do r. 1909, kdy ze zdravotních důvodů práci ukončil. Přijal místo v archivu Jindřichohradeckého zámku, který vedl svědomitě až do svého předčasného odchodu na odpočinek v roce 1923.
Tehdy se uchýlil do Malenic. Své první práce publikoval v roce 1896. Napsal velké množství národopisných studií, uveřejnil práce z oboru hospodářských a kulturních dějin, psal rodopisné statě, studie dějin Chodů a Chodska. Všude, kde působil, napsal a vydal historii obce. K nejznámějším patří: Paměti města Miličína na Táborsku, Dějiny osady Předslavice na Volyňsku a Dějiny města Volyně na Prácheňsku. Významným dílem jsou sedmisvazkové "Dějiny města Jindřichova Hradce", které vydal v letech 1927-37. Množství vlastivědných článků, které byly zveřejňovány v novinách a časopisech, věnoval také Šumavě.

Zdroj životopisu: http://www.krajempodsumavou.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994