František Štraus

slovenská, 1933 - 2008

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 7. júla 1933 v Kružlovskej Hute v rodine sklára. Základnú školu vychodil v rodisku, maturoval na Gymnáziu v Bardejove. V rokoch 1953-1957 študoval slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po absolvovaní štúdia zostal prednášať teóriu literatúry na VŠP a neskôr na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Roku 1967 obhájil hodnosť kandidáta vied o umení a o rok neskôr získal doktorát filozofie. Pre politické postoje v roku 1968 a v nasledujúcich dvoch desaťročiach normalizačného režimu musel opustiť miesto vysokoškolského učiteľa. Po viacmesačnom hľadaní práce sa nakoniec zamestnal ako odborný pracovník v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Tu pracoval až do roku 1984, keď sa presťahoval do Bratislavy a po ročnej tvorivej dovolenke nastúpil do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie ako samostatný vedecký pracovník. Roku 1990 sa habilitoval na docenta a začal prednášať úvod do štúdia literatúry a teóriu literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Tam pôsobil do roku 2005. Od roku 1994 je univerzitným profesorom. Zomrel v Bratislave 27. apríla 2008.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Charles Bukowski

1920 - 1994