František Stellner

česká, 1966

Nahrávám...

Životopis

prof. PhDr. František Stellner, Ph.D. (* 14. září 1966 Jindřichův Hradec) je český historik, vedoucí Katedry hospodářských dějin Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zabývá převážně politickými a hospodářskými dějinami střední a východní Evropy (zvláště Německa a Ruska) v 18.–20. století.

V letech 1985-1990 vystudoval obor historie a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde také pokračoval v doktorském studiu, které završil v roce 1995 disertací na téma K úloze císaře Viléma II. při formování německé vnitřní a zahraniční politiky do roku 1900 a ziskem titulu Ph.D. Od roku 1992 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako asistent a od roku 1993 jako odborný asistent. V roce 2000 se habilitoval prací Sedmiletá válka v Evropě a stal se docentem světových a obecných dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2001 přednáší na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE, od roku 2003 působí jako vedoucí katedry.

Kromě své pedagogické činnosti působil František Stellner jako zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor (1992-1997) a od roku 1999 se stal členem České společnosti pro výzkum 18. století. V letech 2000-2002 byl ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Absolvoval několik studijních a přednáškových pobytů v Německu (mj. Bayreuth, Berlín, Düsseldorf, Hamburg, Heidelberg, Kostnice, Mnichov, Pasov) a Rakousku (Vídeň). V roce 2004 obdržel František Stellner prestižní jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung a působil na Univerzität Bayreuth.

Je autorem 5 odborných monografií, hlavním autorem 3 kolektivních odborných monografií, 65 původních prací v odborných časopisech a sbornících, spoluautor 2 populárněvědeckých knih, 10 encyklopedií, 8 příruček a vysokoškolských učebnic, 6 překladů, řešitel a spoluřešitel 26 grantů a výzkumných záměrů, autor 22 článků v historických časopisech, editor 7 sborníků, autor 11 odborných revizí, 15 zpráv a 65 recenzí.

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři: