František Šmahel

česká, 1934

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. je český historik, který se zabývá dějinami pozdního středověku, zvláště počátky české reformace, dějinami humanismu, dějinami Univerzity Karlovy a pozdně středověkou filosofií.
Narodil se 17.srpna 1934 v Trhové Kamenici.
Po maturitě na Reálném gymnáziu v Chrudimi roku 1953 pracoval František Šmahel jako horník na dole Jan Šverma v Ostravě. V letech 1954-1959 vystudoval Filozofickou fakultu UK a do roku 1963 byl ředitelem Městského muzea v Litvínově. Roku 1963 získal doktorát a roku 1965 titul CSc na FF UK a v letech 1964-1974 pracoval jako vědecký pracovník v Historickém ústavu ČSAV. V letech 1975-1979 pracoval jako řidič tramvaje v Praze, v letech 1980-1989 jako historik v Museu husitského revolučního hnutí v Táboře. Roku 1990 získal titul DrSc a v letech 1990-1998 byl ředitelem Historického ústavu ČSAV (AV ČR). V roce 1991 se habilitoval pro obor starších českých dějin a v letech 1993-1998 byl vedoucím semináře českých středověkých dějin na FF UK a roku 1995 byl jmenován profesorem.
V letech 1998-2004 působil jako ředitel Centra medievistických studií, od roku 2004 jako zástupce ředitele.

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905