František Rachlík

česká, 1904 - 1980

Nahrávám...

Životopis

František Rachlík byl prozaik, dramatik a publicista, autor lidové humoristické a biografické tvorby.

František Rachlík se narodil v Nymburku v rodině barvíře. Studoval na nymburské reálce, ale ze zdravotních důvodů maturoval jako privatista až v roce 1924. Vyučil se rovněž barvířem, po nějaký čas vedl barvírnu ve svém rodišti a později prádelnu na Žižkově v Praze
.

František Rachlík studoval na pražské filozofické fakultě dějiny umění, estetiku a historii. Z těchto jeho zájmů vznikla odborná studie z dějin českého
knihtisku - Jiří Melantrich Rožďalovický z Aventýnu. Později napsal i popularizační rozpravy o osobnostech výtvarného umění.

František Rachlík absolvoval knihovnický kurz. Ve třicátých letech vystřídal několik úřednických zaměstnání
, z nichž nejvýznamnější bylo místo tajemníka nakladatelství Melantrich. Určitou dobu byl i bez práce. Za 2. světové války pracoval jako knihovník a archivář.

Po skončení 2. světové války vedl František Rachlík vydavatelství Ministerstva informací a spolupodílel se na založení časopisů Svět v obrazech a Vlasta.V letech 1950 - 54 byl spolu s Janem Werichem uměleckým vedoucím karlínského divadla.

Od roku 1954 se František Rachlík věnoval profesionálně spisovatelskému povolání.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz