František Petiška

František Vinant pseudonym

česká, 1934 - 1980

Nahrávám...

Životopis

František Petiška se narodil 26.4.1934 v Praze (mladší bratr spisovatele Eduarda Petišky), zemřel 15.12.1980 v Brandýse nad Labem.
Na gymnáziu učinil první literární pokusy, byl členem studentské kapely, hrál ochotnické divadlo a zajímal se o přírodní vědy.
Po maturitě (1953) uvažoval o studiu na FAMU (přátelil se s budoucím režisérem Ivanem Passerem), nakonec zvítězila medicína.
První verše pod pseudonymem František Vinant uveřejnil v měsíčníku Květen (1958). Od r.1959 byl odborným asistentem na katedře hygieny práce a chorob z povolání a věnoval se výzkumu.
V r.1964 se oženil (jeho žena Ladislava je teatroložka).
(zdroj:kniha)
František Vinant byl roce 1964 šéfredaktorem prvního ročníku časopisu Tvář. V letech 1966–69 pracoval jako závodní lékař v Milevsku, od roku 1969 působil jako obvodní lékař v Brandýse nad Labem. V sezóně 1970–71 začal vystupovat jako herec v Divadle Járy Cimrmana, v němž působil po dobu deseti let. Své básně a povídky publikoval pouze časopisecky. Až v roce 1986 vyšel výbor z jeho povídek s názvem Přes řeku, v rozšířené podobě pak s názvem Mlhou tam a zpět (1998).

Zdroj životopisu: www.kosmas.cz