Koupit knihy

František Ochrana

česká, 1952


Nahrávám...

Životopis

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (*1952). Absolvent Vojenské akademie v Bratislavě (1976), postgraduálního studia v oboru filozofie-historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993), M. A. manažerského studia na European Business School v německém jazyce (1995). Po absolvování Vojenské akademie následovalo studium vědecké aspirantury (1979, CSc.). Poté se stal učitelem na katedře filozofie. Postupně získal tituly docent v oboru filozofie (1985); doktor věd v oboru filozofie (DrSc. 1990), docent v oboru finance (2000) a profesor v oboru finance (2005) na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1991–1996 působil na ekonomickém úseku ministerstva obrany. V letech 1996–2016 pracoval jako učitel na katedře veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 2005 až dosud působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy jako vědecko-výzkumný pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie a profesor katedry veřejné a sociální politiky. Zabývá se metodologií vědy, veřejnými financemi, rozhodováním ve veřejné správě a veřejnými zakázkami. Je autorem dvou desítek monografií a řady vědeckých článků, spoluautorem několika desítek knih a řešitelem a spoluřešitelem několika desítek vědeckých projektů.

Je vysokoškolským učitelem a vědecko-výzkumným pracovníkem. Je autorem více samostatných monografií se zaměřením na veřejnou správu, veřejné finance a metodologii vědy. V rámci svého odborného působení se zaměřuje na problematiku optimalizované alokace zdrojů a efektivnosti ve veřejném sektoru. Trvale spolupracuje jako expert s četnými orgány ústřední státní správy (jako např. Ministerstvem obrany, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj). Je členem mezinárodní organizace International Institute of Public Finance.(zdroj životopisu: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/rozhodovani-o-vecech-vere)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019