František Marek

česká, 1913 - 1987

Nahrávám...

Životopis

Pedagog, filosof, psycholog, sociolog, publicista, překladatel a literát František Marek (pův. jm. František Müller) se narodil 27. července 1913 v Moravských Budějovicích, zemřel 9. července 1987 v Jihlavě. Pocházel z poměrně chudých poměrů ze smíšené německočeské rodiny původem ze Svitav.

Před válkou byl členem prestižního akademického filosofického spolku Moravan v Brně, později byl i jeho předsedou. Během okupace se v Kroměříži a v Praze aktivně zapojil do protifašistického odboje. Po absolutoriu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy působil od roku 1940 převážně jako učitel na gymnáziích a odborných středních školách v Kroměříži, Praze, Litoměřicích a v Moravských Budějovicích, kde vyučoval jazyky (angličtinu, němčinu), filosofii, resp. filosofickou propedeutiku, logiku, psychologii, ale také například astronomii. Když v letech 1946 – 1952 působil v Litoměřicích, organizoval zde duchovní společenství lidí (filosofů, spisovatelů, řeholníků atd.), kteří se obávali nástupu komunistické moci. Patřil rovněž k okruhu lidí blízkých Janu Masarykovi, přátelil se s prof. Zahradníčkem, Zdeňkem hrabětem Sternbergem, s rodinou knížat Schwarzenbergů apod. Vyučoval a přednášel na Pedagogickém institutu v Jihlavě a na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (zde byl také aktivním členem Svazu spisovatelů).
V 60. letech působil především v Jihlavě, kde spolupracoval mimo jiné i s místními archiváři a muzejními či vlastivědnými pracovníky a odkud pak v době normalizace vyvíjel spolupráci s disidentskými kruhy kolem Charty 77, byť signatářem tohoto dokumentu a tedy jakýmsi „deklarovaným“ disidentem se nikdy nestal.

František Marek překládal z německého jazyka a anglického jazyka, díla z krásné literatury a z oborů filosofických. Publikoval stati o literární historii, psycholingvistice, literární psychologii a pedagogice, ale psal také vlastní povídky a romány, z nichž nejznámějším se stal román o životě Edwarda Kellyho s názvem „Alchymista“, který vyšel v prvním vydání v nakladatelství Mladá fronta.