Koupit knihy

František Kunetka

česká, 1945


Nahrávám...

Životopis

Narozen v Olomouci, po maturitě vystudoval varhanní oddělení Konzervatoře v Brně. Jako člen řeholní společnosti Salesiánů Dona Bosca studoval v letech 1969 - 1974 na Teologické fakultě v Olomouci. Po vysvěcení na kněze působil v duchovní správě na různých místech severní Moravy, věnoval se zvláště práci s mládeží. V té době zároveň pokračoval ve studiu teologie v Krakově a Erfurtu, licenciát teologie mu byl udělen Papežskou salesiánskou univerzitou v Římě. V roce 1990 byl povolán na obnovenou Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný asistent, v roce 1991 získal doktorát teologie, roku 1993 se habilitoval jako docent nauky o liturgii. V současné době je vedoucím katedry liturgiky a pastorální teologie na CMTF UP v Olomouci.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.