František Kreutz

slovenská, 1920 - 2004

Nahrávám...

Životopis

* 12. 04. 1920 Cinobaňa-Katarínska Huta
+ 19. 12. 2004 Brezno

Oblasti záujmu: próza, literatúra pre deti a mládež

R. 1935 – 39 študoval na učiteľských ústavoch v Lučenci a v Banskej Bystrici. R. 1939 – 42 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach (Poltár, Krná, Látky, Podkriváň, Kováčová), 1942 – 46 absolvoval vojenskú službu, 1946 – 47 učiteľ v Látkach, 1947 – 50 riaditeľ meštianskej školy v Detvianskej Hute, 1950 – 60 základnej školy v Šumiaci, 1960 – 80 v Brezne, kde od r. 1980 žil na dôchodku. Ako znalec regionálnej horehronskej histórie i ľudovej slovesnosti sa sústredil na koncipovanie povestí, od r. 1957 ich publikoval v detských časopisoch Ohník a Slniečko. Poviedkami z dedinského prostredia prispel do antológii Ozveny v nás (1974), V znamení života (1978), Pribúdanie kruhov (1980). Autor knižiek pre mládež i dospelých Kliatba na Muráni (1972), Heľpianska bosorka (1985), Čriepky z breznianskeho rínku (1993). Venoval sa tiež vlastivednému i literárnemu regionálnemu výskumu a múzejníctvu, štúdiami a referátmi prispel do zborníkov Brezno sedemstoročné (1965), František Švantner (1972), G. K. Zechenter-Laskomerský (1974) a i.

Zdroj životopisu: www.litcentrum.sk

Populární autoři: