František Hrubín

česká, 1910 - 1971

Nahrávám...

Životopis

František Hrubín (17. září 1910 Královské Vinohrady – 1. března 1971 České Budějovice) byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autorem veršů a pohádek pro děti, prozaikem, dramatikem i překladatelem. František Hrubín se narodil v rodině stavitele. Za 1. světové války žil s celou rodinou u dědečka v Pesanech v Posázaví, kde vychodil i obecnou školu. Vracel se sem pak celý život, posázavská krajina silně ovlivnila jeho dílo. V Praze poté vychodil gymnázium, ale následná právnická a filozofická studia na Karlově universitě Hrubín nedokončil a našel si zaměstnání knihovníka (od r. 1934), přičemž se věnoval především poezii. Po válce (r. 1946) se pak začal plně věnovat spisovatelské práci.

V roce 1939 se František Hrubín oženil a postupně se mu narodila dcera a syn, což ho mimo jiné inspirovalo k psaní veršů a próz pro děti. Z Hrubínovy iniciativy vznikl časopis pro nejmenší děti Mateřídouška a časopis o dětské literatuře Zlatý máj.

V padesátých letech Hrubín často pobýval v Chlumu u Třeboně. Jihočeská krajina se mu stala vedle Posázaví dalším zdrojem inspirace. František Hrubín zemřel v roce 1971 v Českých Budějovicích.

František Hrubín byl básnickým žákem a přítelem básníků J. Hory a F. Halase a dalších literátů. Hrubínovo převážně lyrické dílo tvoří poezie Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě, Země po polednách, Včelí plást, Země sudička, Cikády, poledne, S orli a se skřivany, Mávnutí křídel, Chléb s ocelí, Jobova noc, Řeka Nezapomnění, Nesmírný krásný život, Svit hvězdy umřelé, Hirošima, Motýlí čas, Můj zpěv, Až do konce lásky, Černá denice, Romance pro křídlovku, Lešenské jesličky, prózy Zlatá reneta, Lásky a dramata Srpnová neděle, Křišťálová noc, Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách. Napsal také velké množství poezie pro děti: Měsíce, Jak se chytá sluníčko, Říkejte si abecedu, Mánesův orloj, Dívej se a povídej, Špalíček veršů a pohádek, Kolik je sluníček aj. Významné jsou i Hrubínovy překlady z francouštiny (Rimbaud Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, Verlaine Paul Verlaine, Perrault), ruštiny (Puškin Alexandr Sergejevič Puškin), němčiny (Heine, Hauff), čínštiny (Li Po Li Po) a hindí (Kálidása).

Zdroj životopisu: ld.johanesville.net

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Agatha Christie

1890 - 1976