František Heřmanský

česká, 1887 - 1966 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narodil se 14.6.1887 v Heřmanově Městci, zemřel 16.5.1966 v Praze. Klasický filolog, překladatel. Středoškolský profesor češtiny, řečtiny a latiny na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labe, gymnáziu na Vinohradech, ředitel reálného gymnázia v Martině, zemský školní inspektor na Slovensku, vedoucí oddělení na zemské školní radě. Vydával latinské čítanky a gramatiky pro střední školy. Vydával a překládal staročeské texty psané latinsky. Z díla překlady: Husitská kronika Vavřince z Březové, Kronika zbraslavská. Uspořádal výbor z kronik a legend: Duchem i mečem a z historických dokumentů: Čtení o Karlu IV. a jeho době.

Zdroj životopisu: Městská knihovna Chrudim - webové stránky

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968