Koupit knihy

František Dohnálek

česká, 1870 - 1938


Nahrávám...

Životopis

Franti šek Dohnálek se narodil 22. února 1870 v městečku
Solnice v podhůří Orlických hor. V roce 1898
nastoupil jako mladý lékař v Chabičově. V roce 1906
postavil vilu a její zahradu osadil ovocnými stromy.
Jeho akti vity byly velmi pestré – byl zakladatelem
a prvním starostou Sokola v Háji ve Slezsku, spoluorganizátorem
tábora lidu na Ostré hůrce v roce 1918
a členem delegace, která odjela 28. října 1918 do
Opavy, aby přiměla zemské poslance k ustavení
Národního výboru, zasloužil se o výstavbu památníku
na Ostré hůrce, k jehož odhalení došlo 1. září 1929.
Pro své fi lantropické a vlastenecké cítění se brzy stal
váženým občanem.
Ovocnářství bylo jeho největší životní zálibou. Postupně
založil a opečovával tři velké ovocné zahrady, v nichž
pěstoval dokonalé tvary s vysokou plodností . Proslulé
se staly zejména jeho několikaramenné palmety
Verrietové, etážové kordony s rameny vodorovnými
i pravidelných jehlanců.
Své zkušenosti ochotně předával v ti sku, v českých odborných
časopisech a na četných přednáškách.
„Sibiřská“ zima v roce 1929 zničila téměř všechno jeho
celoživotní dílo. Ani tato rána jej však nezlomila – znovu
vysazoval, tvaroval, psal, přednášel a obohacoval
výstavy ukázkami svých výpěstků.
Během těžkého onemocnění otravou krve v roce 1935
se rozhodl napsat knihu, která by byla spolehlivým
rádcem pěsti telům ovocných stromů. V následujících
letech na ní, během své lékařské praxe a do noci, usilovně
pracoval. Po Mnichovu 1938 musel opusti t Háj
a vráti l se zpět do rodných Čech, kde v Poděbradech
téhož roku zemřel.
Vydání svého díla se již nedočkal. Posmrtně vydaná
kniha Ovocný strom a jeho pěstění se dočkala velkého
uznání odborníků.(zdroj životopisu: http://www.ovocne-stezky.cz/4web/soubory/mas-krnovsko-opavsk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882