Koupit knihy

François Cadic

francouzská, 1864 - 1929


Nahrávám...

Životopis

François Cadic (29. září 1864 Noyal-Pontivy – 27. července 1929 Saint-Jean-Brévelay) byl bretaňský opat, spisovatel a folklorista.

Pocházel z rolnické rodiny, byl posledním, jedenáctým dítětem. V roce 1880 vstoupil do kněžského semináře v Sainte Anne d’Auray, kde v něm byl učiteli poprvé podnícen zájem o lokální kulturu. Navázal seminářem ve Vannes a bakalářským titulem v oboru teologie. V roce 1889 byl vysvěcen na kněze. Následně odešel do Paříže a dále se vzdělával v oboru práv a historie. Dějepravu poté vyučoval v pařížské jezuitské škole, a v roce 1897 získal místo kantora na katedře prestižního Institut catholique de Paris.

V témže roce se mu podařilo prosadit založení Bretaňské farnosti v Paříži (La Paroisse bretonne de Paris), sloužící jako podpůrná skupina pro jeho krajany, kteří byli v hlavním městě společenskými vyděděnci. Asociace záhy čítala 40 000 členů. Povzbuzen úspěchem, jal se Cadic o dva roky později vydávat pravidelnou revue s informační rubrikou pro pařížské Bretonce a souborem legend a písní z rodného kraje Vannes. Jakožto příležitostný novinář přispíval články také do jiných deníků, avšak jeho vlastní zpravodaj zůstal jeho vlajkovou lodí.

Již jeho prastrýc byl za francouzské revoluce angažován v politickém dění země a sesbíral svědectví chouanů, která Cadic následně využil pro své dílo Histoire populaire de la chouannerie (Lidová historie chouanerie). Kromě toho napsal nesčetně publikací o Bretani a vydal mnoho souborů bretaňských legend, více než dvě stě pohádek a 150 písní. Bývá po zásluze považován za jednoho z nejvýznamnějších sběratelů lidové slovesnosti regionu Basse-Bretagne.(zdroj životopisu: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/François_Cadic)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996