Koupit knihy

Filip Mikuš

česká, 1983


Nahrávám...

Životopis

Básník, textař, dramatik, výtvarník, esejista a skladatel.
Ve dvanácti letech se začal věnovat autorskému divadlu, psaní povídek a písňových textů, které také sám zhudebňoval. V patnácti opustil divadlo a začal své songy šířit jako písničkář. Mezi jeho zájmy patřilo také výtvarné umění a přes malbu a studium historických technik se dobral až k akčnímu a konceptuálnímu umění. V té době vznikla sbírka jedenácti "bludných návodů a cvičení" s názvem EVENTUALITY (2004), jež se později stala jeho quasi-básnickou prvotinou. Příležitostně též působil jako přispěvatel, esejista a kritik v různých periodikách (literární časopis Texty, Ateliér, Aluze, Britské listy aj.), ale většina jeho publicistických textů se otištění nedočkala pro svou skandálnost (zejména se jedná o cyklus sarkasticky mravokárných "rétofejetonů" HERETIKON, v němž jsou metodou kombinující tradiční rétorické postupy s duchaplnou lehkostí fejetonu potírány mnohé z všeobecně přijímaných hodnot současné společnosti). V roce 2005 se přestěhoval do Pardubic, aby studoval filosofii. Vznikají další cykly a sbírky básní: SVĚTLOMIL ZA DRÁTEM, BŘICHOMLUV! (obě 2006) a CHVÍLE S HARPYJÍ (2007). Nedlouho nato stvořil (jako libretista i skladatel) "metafyzický semi-muzikál" o bublinách kolem nás i uvnitř nás nazvaný BŮHLIFUK. Nasledující čas pak stále více věnoval studiu hudební kompozice a skladbě. Nakonec však ještě vznikly MEDITACE SLIZKÉ A JINÉ (2010), básnická sbírka experimentující s juxtapozicí vázaného a volného verše pro elaboraci téhož motivu. V roce 2011 došlo nejen k sepsání sbírek OSOBNÍ ODPAD a ZATVRZELÝ MĚKKÝŠ a "automatické poemy" citoslovečně titulované CHRST!, ale i ke knižnímu vydání prvního svazku sebraných spisů POEZIE (2004-2011), která zahrnuje všechny dosavadní básnické sbírky.
V roce 2012 přibyla ještě sbírka POST FEST UM a divadelní hra VYFOTIT SE S HROCHEM, ale další tvůrčí pozornost zůstala už při činnosti výtvarné. Filip Mikuš je také autorem přibližně dvou set písní, jimž se příležitostně stává i osobitým interpretem.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.