Filip Karfík

česká, 1963

Nahrávám...

Životopis

Filozofii studoval soukromě v okruhu žáků Jana Patočky. V l. 1985–91 vystudoval na FF UK klasickou filologii. Studijní pobyty absolvoval na univerzitách ve Vídni, Paříži, Mnichově a Ženevě. Doktorát filozofie získal v r. 1996 na FF UK (dizertace Prolegomena k metafysice svobody a vůle v Plotinově pojednání VI 8 (39), 1–12). Působí v Ústavu řeckých a klasických studií FF UK.

Zabývá se jednak moderní filozofií, zejména fenomenologickou (J. Patočka, M. Heidegger, P. Ricoeur), jednak dějinami antické filozofie (Platon, Aristoteles, Plotinos). Překládá filozofickou literaturu ze starořečtiny, francouzštiny a němčiny.

Zdroj životopisu: phil.muni.cz