Ferenc Ardamica

slovenská, 1941

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 30. novembra 1941 v Lučenci. Základnú školu vychodil v rodnom meste. Potom niekoľko rokov pracoval ako pomocný robotník. Roku 1967 zmaturoval na Gymnáziu vo Fiľakove. V rokoch 1967-1972 pracoval na Mestskom úrade v Lučenci ako finančný referent. Po politických previerkach roku 1972 musel svoje zamestnanie opustiť, pracoval najskôr vo fiľakovskej smaltovni a neskôr v deratizačnej brigáde Podniku služieb a výroby v Lučenci. Po roku 1989 sa stal redaktorom okresných novín v Lučenci Ipoly (Ipeľ). Roku 1990 založil časopis Nógrádi Szó (Novohradské slovo) a stal sa jeho šéfredaktorom. Od roku 1992 je v slobodnom povolaní ako spisovateľ a prekladateľ.

Publikovať začal roku 1962 v časopise Hét (Týždeň). V jeho tvorbe dominujú krátke epické žánre (poviedka, novela), ale venuje sa aj písaniu rozhlasových hier, reportáží, literárnych paródií a národopisných štúdií. Literárna kritika ho pokladá za pokračovateľa realistickej línie maďarskej prózy (Móricz, Kosztolányi), ktorej nechýba zmysel pre anekdotickú skratku a parodizovanie skutočnosti. Väčšina Ardamicových literárnych postáv pochádza z malého mesta, nezriedka to bývajú rozlične postihnutí jednotlivci, ktorí prehrávajú svoje životné zápasy, z čoho im potom plynie trpká skepsa, ale paradoxne i úsmevný vzdor.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996