Koupit knihy

Eva Závodná

česká


Nahrávám...

Životopis

MUDr. Eva Závodná, Ph.D.

Vzdělání:
• 2000 – 2007 Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno, obor: normální a patologická fyziologie.
• 1994 – 2000 MUDr., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno, obor: všeobecné lékařství.
• od 2003 Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti podle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnání, praxe:
• od 2016 odborný asistent s vědeckou hodností, Ústav fyziologie a patofyziologie, LF OU, Ostrava
• od 2016 odborný asistent, Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
• 2000 – 2016 odborný asistent, Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
• 2016 – 2017 postdoctoral researcher, Kardiovize 2030, ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
• 2012 – 2015 senior researcher, Biomedical engeneering, ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
• 2010 – 2011 vědecko–výzkumný pracovník, Katedra telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně

Odborné zaměření:
• Fyziologie člověka
• Patofyziologie
• Psychofyziologie
• Biomedicínské inženýrství

Ocenění:
• Cena rektora Masarykovy univerzity za nejlepší dizertační práci

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech:
• Česká fyziologická společnost
• Česká lékařská komora(zdroj životopisu: https://lf.osu.cz/eva-zavodna/73670/#2-zivotopis)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Johanna Lindsey

1952 - 2019