Eva Semotanová

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Semotanová Eva, narozena 2.12.1952 v Praze,. prof. PhDr., DrSc. se zabývá historickou geografií, historickou krajinou, historickou kartografií a dějinami kartografie. Uplatňuje řadu mezioborových metod, prosazuje využití rekonstrukčních map a atlasové kartografie v historické práci. K hlavním tematickým okruhům výzkumu patří urbanizovaná krajina a její vývoj; při studiu urbanizačních procesů se zaměřuje mimo jiné na rozvoj pražské aglomerace od konce 18. století s důrazem na přelom 19. a 20. století. V souvislosti s uvedenou problematikou rovněž řeší otázky proměn průmyslové krajiny jako kulturního dědictví. V centru pozornosti E. Semotanové jsou také historické regiony, zejména Kladsko (součást Euroregionu Glacensis), jeho mapová znázornění a krajinné změny v 18. století (české barokní krajina ve středoevropském prostoru).

Zdroj životopisu: http://www.hiu.cas.cz/