Eva Koudelková

česká, 1949

Nahrávám...

Životopis

Dr. Eva Koudelková pracuje jako vysokoškolská pedagožka na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, kde vyučuje meziválečnou českou literaturu a literaturu světovou. Ve svých odborných pracích i ediční činnosti se místně zaměřuje převážně na náchodský a liberecký region, tematicky na problematiku lidových vyprávění českých i německých obyvatel obou regionů.

Doposud podle starších pramenů převyprávěla tyto soubory pověstí: Turov (Liberec 1995), Ze starých vyprávění (Praha 1997), Z dávných časů (Hronov 1999) a Pověsti z Broumovska (Liberec 2000) – první titul Nakladatelství Bor. V roce 2001 Pověsti z Liberce a Liberecka (Vydal Kalendář Liberecka.) V roce 2002 sbírka Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních (roku 2005 vyšlo druhé, rozšířené vydání). Městská knihovna v Novém Městě nad Metují vydala soubor Nové Město nad Metují a okolí v pověstech a vyprávěních (2004) a v témže roce Nakladatelství Bor sbírku Pověsti z kraje sklářů. V roce 2006 vyšly dva tituly: Babiččina vyprávění (Grossmutter erzählt, spolu s Nakladatelstvím Bor vydalo Arbor vitae) a lidová vyprávění z kladského pomezí, vydaná v souboru Od Homole k Hejšovině. V roce 2007 vydala soubor lidových vyprávění z Frýdlantska a Jizerských hor Pověsti od řeky Smědé. V roce 2009 vyšlo nové, rozšířené vydání její vůbec první sbírky pověstí, opět pod názvem Turov, a také soubor lidových vyprávění německých obyvatel z Broumovska, nazvaný Broumovsko v pověstech. V roce 2010 vydala autorskou pohádku libereckého sudetoněmeckého autora Paula Rainera Město nad Nisou. Die Stadt an der Neiße a soubor lidových vyprávění z oblasti Jizerských hor Pověsti od Nisy a Kamenice.

Z její odborné činnosti jmenujme dvě monografie: Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska (Boskovice 1999) a Krakonoš v literatuře (2006), vydanou v Nakladatelství Bor, a ediční práci na následujících titulech: Alois Jirásek, Josef Šára: Korespondence (Liberec 1996), Na Chocholouši (2001), Blateňákovi v Liberci aneb Panu profesorovi s láskou (2002), Čtení o Krakonošovi (2002), Práce zahání démony (2003), Současnost literatury pro děti a mládež (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Amálie Kutinová, Marie Kubátová: Krakonošův rok (2005), Dagmar Klímová: To všechno jsem já (2006), Marie Kwaysserová: Sen a skutečnost (2009) a Čtení o Českém koutku (2011).

Spolupracuje s východočeským regionálním časopisem Rodným krajem, s časopisem Krkonoše, s brněnským časopisem o literatuře pro děti a mládež Ladění a s polským vlastivědným časopisem Ziemia Kłodzka.

Zdroj životopisu: http://www.naklbor.cz/autori.php

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968