Eva Ferrarová životopis

česká, 1953

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

PhDr. Eva Ferrarová PhD. (* 1953) je česká vysokoškolská učitelka, jež žila dvacet let v Itálii, kde dokončila univerzitní studia na Università degli Studi di Bari a byla aktivně zapojena do italského ženského hnutí. Po návratu do ČR v roce 1994 pracovala na Magistrátu hl.m. Prahy. Od roku 2008 pracuje na MV ČR ve funkci koordinátorky problematiky rovnosti žen a mužů a problematiky stárnutí. Rovněž aktivně pracuje v o.p.s. Alternativa 50+.
V roce 2010 pak obhájila na katedře kulturologie FF UK v Praze předloženou rigorózní práci na téma „Kultura, gender a moc“, za což jí byl udělen titul PhDr.. (zdroj životopisu: Alternativa 50+, o.p.s.)

Ocenění