Eugenio Montale

italská, 1896 - 1981

Nahrávám...

Životopis

Eugenio Montale se narodil 12. října 1896 v Janově jako nejmladší dítě z pěti sourozenců italského obchodníka Domenika Montaleho a Giuseppiny Ricci Montale. Díky častým nemocem mu byl placen soukromý učitel. Dětství trávil v letní vile nedaleko liguriánské riviéry (motiv tohoto kraje se velmi často objevuje v jeho poezii). Ze třetího ročníku průmyslové školy odešel a dál studoval soukromě, což mu umožnilo, nebýt ovlivněn cizími učiteli a spisovateli. Jedinými umělci, kteří částečně ovlivnili, byli Dante Alighieri a filozofové Arthur Schopenhauer a Benendetto Croce. Jeho snem bylo, stát se operním pěvcem a zájem o hudbu ho provázel po celý život. Jako novinář napsal řadu hudebních kritik. V roce 1917 narukoval k ligurské brigádě a zúčastnil se bojů ve Vallsaru a poté jako úředník rakouské armády. Roku 1922 založil v Turíně s básníkem Solmim časopis První doba. Krátce po válce se stal členem Hermetické společnosti, která měla v programu literární protivojenskou aktivitu v podobě nelogických básní, které měly zesměšňovat smysl války. Krajem jeho srdce a poezie se stalo Monterosso v Cinque Terre na pobřeží Středozemního moře, kde již roku 1916 napsal své první verše. V roce 1929 byl zaměstnancem nakladatelství ve Florencii, nepřihlásil se do fašistické strany a našel dočasné útočiště v nezávislém literárněvědném kabinetu. V roce 1938 odmítl přihlášku do fašistické strany a ihned dostal výpověď. Publikoval v magazínu Solaria, navštěvoval literární setkání v kavárně Giubbe Rosse a působil téměř ve všech literárních časopisech jako kritik. Po válce se stal členem Strany akce, sdružení disidentů politických stran vzešlých z odboje. Od roku 1947 pracoval v milánském deníku Corriere della Serre a roku 1967 byl jmenován doživotním senátorem Italské republiky, krátký čas působil v politice i aktivně, ale byl znechucen politickými praktikami a odešel. Poté odmítl jakoukoliv účast ve společenských sdruženích. V 70. letech se z Montaleho stal světoznámý básník, který získal mnoho čestných ocenění univerzit (například Milánské univerzity), ale roku 1975 také obdržel nevýznamnější ocenění ze všech – Nobelovu cenu za celoživotní dílo. Eugenio Montale zemřel 12. 8. 1981 v Miláně.

Zdroj životopisu: postreh.com

Populární autoři: