Koupit knihy

Ernest Weidler

slovenská, 1933 - 2012


Nahrávám...

Životopis

Ernest Weidler (* 1. február 1933 Ružomberok) je slovenský publicista a redaktor,nositeľ Zlatého mikrofónu, víťaz viacerých rozhlasových žatiev.
Po absolvovaní ružomberského gymnázia v roku 1957 promoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku nastúpil do rozhlasu. Neskôr prešiel na oddelenie rozhlasovej publicistiky a bol autorom mnohých reportáži i kontaktných programov .
Od roku 1957 pracoval v bratislavskom rozhlase ako redaktor, v rokoch 1990-1994 bol programovým námestníkom ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu. V rokoch 1994-1997 bol vedúcim oddelenia vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, od roku 1997 je na dôchodku, ale pracuje ako zástupca šéfredaktora časopisu Parlamentný kuriér. Venoval sa umeleckému prednesu a divadlu poézie (Divadlo poézie. Úvahy - typológia - prax, 1975, Magično divadla poézie, 1976). Od roku 1957 pôsobil ako porotca a lektor na recitátorských súťažiach. Bol spoluzakladateľom a dlhoročným porotcom Hviezdoslavovho Kubína, od polovice 70. rokov do konca 80. rokov každoročne pracoval v porote divadiel poézie na Wolkrovom Prostějove.(zdroj životopisu: Wikipedia)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
George Gamow

1904 - 1968