Emil Voráček

česká, 1950 statistiky

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Emil Voráček, DrSc. (*1950) - český historik, který se zaměřuje se především na nejnovější dějiny Ruska, resp. Sovětského svazu ve 20. století. Svoji pozornost soustřeďuje na modernizaci ruské společnosti, na problematiku stalinismu, jeho mocenských mechanismů, institutů, a úlohy jednotlivých vrstev společnosti v komparativní perspektivě. Dalším ohniskem jeho badatelského zájmu jsou dějiny ruského politického a sociologického myšlení, historie česko-ruských a československo-sovětských vztahů a problémy transformace zemí bývalého sovětského bloku a jejich přechodu k demokratickému politickému systému. Zde věnuje pozornost zejména problematice společenské stability a občanské společnosti jako podstatného stabilizačního prvku.

Vystudoval historii a vedlejší obor politická ekonomie na FF UK Praha (1975), následující rok tamtéž obhájil rigorózní práci Československo-sovětské zbrojní obchody a vojensko-technická spolupráce 1935-1938 a získal titul PhDr., v roce 1981 získal titul CSc. za kandidátskou disertační práci Československo-sovětské hospodářské vztahy 1945-1948 a v roce 2002 titul DrSc. za doktorskou disertační práci Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace.

Vyučuje na FF UK v Praze a Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomická v Praze.

Zdroj životopisu: http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/voracek-emil.ep/

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015