Emil Líška

slovenská, 1944

Nahrávám...

Životopis

prof. Ing. Emil Líška, CSc.
Funkcia: profesor

Odborné zameranie:
Štúdium problematiky rôznych systémov obrábania pôdy a ich vplyv na dynamiku zmien fyzikálnych, hydrofyzikálnych a biologických vlastností pôdy.

Biologické vlastnosti burín, štúdium ich výskytu a prahu škodlivosti, efektívnosť regulácie a hodnotenie podľa plodinových ekvivalentov.

Zameranie je v súlade s profiláciou FAPZ najmä na využívanie prírodných zdrojov a ich ochranu v procese produkcie potravinových zdrojov, produkčný potenciál prostredia s dôrazom na pôdu a pestované plodiny, udržateľnosti systémov a agro-environmentálnych parametrov.

Vyučované predmety:
Všeobecná rastlinná výroba pre odbor MRV, VP, UP

Obrábanie pôdy pre MRV, VP

Zdroj životopisu: http://krv.fapz.uniag.sk/Liska.htm

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882