Koupit knihy

Elo Šándor

slovenská, 1896 - 1952


Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v rodine tesára a vzdelanie získal na meštianskej škole vo svojom rodisku a na Obchodnej akadémii v Kolíne (1911 – 1914). Aktívne sa zúčastnil bojov v 1. svetovej vojne, pracoval ako bankový úradník, úradník vo Figare, potom opäť ako bankový úradník, ale tento krát v Bratislave a Košiciach, a od roku 1945 až do svojej smrti bol riaditeľom Investičnej banky v Bratislave. V roku 1939 bol ako odporca režimu uväznený v Ilave, aktívne sa zúčastnil aj SNP a na rekonštrukcii povojnového života.
Bol predstaviteľom realistickej poetiky. Väčšina tvorby je humoristicky ladená a plná situačného humoru a anekdotizmu. Jeho diela sa vyznačujú životným optimizmom a „ľudovým sedliackym rozumom“, no hlavne jednoduchým rozprávaním jednoduchých príbehov. Témami sa vracia do dedinského prostredia, pričom hojne využíva v priamej reči záhorácke a východoslovenské nárečia. V jeho tvorbe sa však objavujú aj prvky politickej satiry.(zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Elo_%C5%A0%C3%A1ndor)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Wilbur Smith

1933 - 2021