Eduard Světlík

česká, 1931

Nahrávám...

Životopis

Vyrostl v Rakovníku a Teplicích, kde maturoval.

V padesátých letech působil v tomto lázeňském městě jako flétnista v symfonickém orchestru, volný novinář a tajemník Krušnohorského loutkového divadla. Dále strávil několik let v Kolíně jako zemědělec a dělník.

Na počátku šedesátých let odešel do Karviné, kde pracoval jako kulturní pracovník na hornickém učilišti a ředitel Klubu Máj Karviná. Spolu se Stanislavem Sohrem založil v Ostravě nakladatelství PULS a vydával Foglarovy knihy.

Od roku 1970 žije v Praze. Nejprve tu byl ředitelem kulturní agentury Fortuna, v důsledku kádrových škraloupů za rok 1968 byl nucen živit se několik let jako hudebník (Hoboes, Banjo Band Ivana Mládka, Pražský originální synkopický orchestr), načež se mu podařilo proniknout do Ústředního domu pionýrů a mládeže, kde zastával funkci vedoucího oddělení estetické výchovy. V té době se jeho hlavní aktivita přesunula k literatuře.

Od osmdesátých let pracoval jako redaktor literárních časopisů (Dílna Literárního měsíčníku, týdeník Kmen), nakladatelský lektor, organizátor a porotce literárních soutěží.

Do devadesátých let vstoupil jako šéfredaktor humoristického měsíčníku Škrt a poté založil s Petrou Urbánkovou nakladatelství Marsyas, které kromě vydávání české literatury (mj. děl E. Hrycha, I. Krause, J. R. Picka) provozovalo knihkupectví a galerii na Žižkově a prodejnu slovenské literatury v Domě slovenské kultury. Po ukončení podnikatelské etapy působil jako šéfredaktor nakladatelství Pragma a časopisu Regena.

Od roku 2000 se věnuje převážně překládání, zasedá v redakční radě časopisu Obce spisovatelů (Dokořán) a je členem tvůrčí komise DILIA.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973