Eduard Kubů

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Dr. Eduard Kubů, CSc pracuje na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Specializuje se na československou zahraniční politiku, hospodářské dějiny 20. století, pohyb mezinárodního kapitálu a světových financí, zejména však na hospodářské vztahy mezi Československou republikou a Německem. Sepsal přes tři desítky studií z těchto oblastí. V roce 1994 publikoval monografii Německo – zahraničně politické dilema Eduarda Beneše.

Zdroj životopisu: http://www.e-polis.cz/