Eduard Kočárek

česká, 1967

Nahrávám...

Životopis

RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. (*1967) vystudoval obor Všeobecná biologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. V současnosti pracuje jako odborný asistent na Ústavu biologie a lékařské genetiky UK - 2. lékařské fakulty v Praze-Motole. Účastní se výuky lékařské biologie a klinické genetiky a spolupracuje při přípravě přijímacích testů. V centru jeho odborného zájmu je molekulárně cytogenetická diagnostika chromozomových aberací, zejména mikrodelečních syndromů. Zabývá se též lékařskou ekologií, ekogenetikou a geografickou medicínou.

Zdroj životopisu: https://www.lf2.cuni.cz/kontakty/adresar/rndr-eduard-kocarek

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015