Eduard Goldstücker

slovenská, 1913 - 2000

Nahrávám...

Životopis

* 30. 5. 1913, Podbiel u Dolného Kubína (Slovensko)
† 23. 10. 2000, Praha

Literární historik, germanista

Dětství prožil v rodišti. Maturoval 1931 v Košicích. 1931–1936 studoval germanistiku a romanistiku na FF UK. 1935 byl redaktorem Ľudového deníku, 1936–1938 tajemníkem Ligy pro lidská práva, 1938–1939 působil v Praze jako středoškolský profesor. 1939 emigroval do Anglie, kde 1940–1942 postgraduálně studoval na univerzitě v Oxfordu. 1943–1944 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí čs. vlády v Londýně, 1944–1945 byl velvyslaneckým tajemníkem v Paříži. Po válce působil na ministerstvu zahraničních věcí; 1947–1949 byl radou velvyslanectví ČSR v Londýně, 1950–1951 vyslancem v Izraeli. 1951 byl v politickém procesu uvězněn a protiprávně odsouzen na doživotí. 1955 propuštěn a téhož roku zcela rehabilitován. 1958 jmenován docentem pro obor germanistika, 1964 jmenován profesorem a vedoucím katedry germanistiky na FF UK, kde byl také od 1966 prorektorem. V roce 1968 byl zvolen předsedou Svazu čs. spisovatelů a současně se stal poslancem České národní rady. 1968 znovu opustil Československo. 1969–1971 působil zprvu jako hostující, 1971–1980 jako řádný profesor srovnávacích literatur v Sussexu v Anglii. (Zde také 1971–1978 emeritním profesorem.) Souběžně přednášel jako hostující profesor ve Stockholmu (1969), v Los Angeles (1972–1973) a v Kostnici (1980–1981; 1986 zde jmenován doktorem h. c.). Člen korespondent Německé akademie pro jazyk a básnictví (od 1976). V roce 1990 se vrátil zpět do Prahy.

Zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz