Koupit knihy

Edita Príhodová

slovenská, 1970


Nahrávám...

Životopis

Edita Príhodová, PhD., (1970), literárna historička, vyučovala na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku dejiny slovenskej literatúry a literárnu teóriu. Dlhodobo sa venuje výskumu slovenskej katolíckej moderny v jej filozofickej (Ladislav Hanus), teoretickej (Jozef Kútnik Šmálov) a umeleckej (Janko Silan) podobe. Vydala knižný výber a audiovýber zo Silanovej celoživotnej tvorby – Medzidobie (2012). Edične pripravila do tlače jeho Básnické dielo. Publikuje v slovenských i zahraničných literárnych a kultúrnych časopisoch a zborníkoch.(zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk/autor/edita-prihodova/zivotopis-autora)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: