Koupit knihy

Dušan Mach

česká, 1969


Nahrávám...

Životopis

MUDr. Dušan Mach promoval v roce 1993 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté nastoupil jako lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Novém Městě na Moravě. Od roku 2007 pracuje jako konzultant pro anestezii a intenzivní medicínu v Royal Victoria Hospital a Musgrave Park Hospital v Belfastu. Jeho domácí i zahraniční přednášková a publikační činnost se týká především regionální anestezie, anestezie v traumatologii a ortopedii a léčby akutní pooperační bolesti.
Výukou na workshopech a specializačních kurzech se podílí na vzdělávání anesteziologické veřejnosti v oblasti místního znecitlivění, především periferních nervových blokád. Od roku 2005 je předsedou Sekce regionální anestezie České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM (zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976