Drago Jančar

slovinská, 1948

Nahrávám...

Životopis

Drago Jančar (1948), dnes nejvýznamnější a ve světě nejznámější slovinský spisovatel, je takřka rovným dílem prozaikem, dramatikem a esejistou. Tematický rejstřík jeho děl je velmi široký, a to jak v prostoru, tak v čase. Od samého začátku ho přitahovala problematika svobody člověka, konfliktu jedince a společnosti. Nikdy nebyl pouhým popisovatelem reality, vždycky tíhl k hloubkám, k odestírání neznámého či pozastřeného, a to zejména v člověku samém. Jeho próza, která vyšla doposud v šesti románech a šesti knihách novelistických, budí ve světě neobyčejný zájem a je hojně překládána. Z těch nejdůležitějších jsou to např. sbírky povídek Smrt u Panny Marie Sněžné (1985), Pohled anděla (1993), romány Galejník (1978), Polární záře (1984), Katarina, páv a jezuita (2000); sbírky esejí Terra incognita (1989), Krátká zpráva z dlouho obléhaného města (1994). U nás dosud vyšlo Jančarovi šest knižních titulů – vedle dlouhé řady otištění časopiseckých.

Zdroj životopisu: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Bertrice Small

1937 - 2015