Dominika Šenková životopis

česká

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Dominika Šenková je psychoterapeutka.

VZDĚLÁNÍ:
• PVŠPS – Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii (Bc.)
• Pražská psychoterapeutická fakulta – celoživotní vzdělávání (1 rok)
• VŠFS – Marketingová komunikace (Ing.)

KURZY A VÝCVIKY:
• Psychoterapeutický výcvik (Daseinanalytický) akreditován Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnostiJana Evangelisty Purkyně (4 roky z 5)
• Psychosociální poradenství (PVŠPS)
• Psychologie a psychopatologie rodiny (Mgr. Jan Kulhánek)
• Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný
• Krizová intervence (Mgr. Peter Porubský a Mgr. Barbara Ernest)
• Práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)
• Psychopatologie u dětí a dospívajících (Mgr. Jan Kulhánek)
• Řešení konfliktních situací (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
• Úvod do diagnostiky a léčba závislostí (MUDr. Petr Popov)
• Kreativní a neverbální techniky (PhDr. Jana Procházková)
• Dechová cvičení a terapie dechem (Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha)
• Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář (1 rok ze 3)
• Sebepoškozování a sebevraždy ((Mgr. Peter Porubský a Mgr. Barbara Ernest) (zdroj životopisu: https://psycholozkazpatehopatr...)

Ocenění