Koupit knihy

Dominik Nejezchleb-Marcha

Jaroslav Marcha pseudonym

česká, 1880 - 1961


Nahrávám...

Životopis

Dominik Nejezchleb byl československý novinář, spisovatel a básník, politik, poslanec a senátor Národního shromáždění republiky Československé za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníky).
Narodil se 26. května 1880 v Babicích nad Svitavou a prožil zde třetinu svého života. Sedlačil na rodném gruntu, na němž jeho předkové hospodařili téměř dvě stě let. Byl samouk, po nocích studoval a začal přispívat do českých, moravských a vídeňských novin a časopisů. V roce 1908 podlehl touze stát se aktivním novinářem. Rozloučil se s rodnou obcí a odešel do Olomouce a později do Brna, kde působil jako řádný i externí spolupracovník četných novin a časopisů. Vstoupil do politického života, byl několikrát zvolen poslancem a později senátorem. Byl rovněž význačným organizátorem brněnského kulturního života, byl v období 1936 –1941 předsedou Moravského kola spisovatelů.
Především však psal a to především básně a prózu, prosadil se především drobnými prózami z venkovského života, těžícími ze vzpomínek na dětství a z přírodu rodného kraje. Mimo to svými články a odbornými publikacemi přispíval k šíření hospodářské osvěty. Svou literární činnost psal pod různými pseudonymy, nejčastěji používal pseudonym Jaroslav Marcha, v roce 1925 si dokonce úředně změnil příjmení na Nejezchleb-Marcha. Vydal více než dvacet knih a velká část z nich je věnována jeho rodnému kraji – Babicím, Adamovu, Křtinám, Rudici; lidem i přírodním krásám. Psal do posledních chvil svého života, i v dobách, kdy jeho díla nesměla vycházet. Zemřel 29.12.1961 v Brně.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.