Dionýz Ďurišin

slovenská, 1929 - 1997

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 16. októbra 1929 vo Vyšnej Jedľovej v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Do základnej školy chodil v Čičave, zmaturoval roku 1948 na Štátnom ruskom gymnáziu v Prešove. Potom študoval slovenčinu a ruštinu na FF UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1952 sedem rokov prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1959-1960 pracoval na Povereníctve poľnohospodárstva a v rokoch 1960-1964 bol vedeckým pracovníkom Československo-sovietskeho inštitútu SAV, odkiaľ prešiel do Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV. Roku 1973 sa stal vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, potom opäť prešiel do Ústavu svetovej literatúry SAV, kde pôsobil do konca svojho života. Od nástupu do ústavov SAV až do roku 1974 zároveň prednášal aj na Pedagogickej fakulte v Trnave a v rokoch 1965-1970 bol redaktorom vedeckého časopisu Slavica Slovaca. Zomrel 26. januára 1997 v Bratislave.

Populární autoři: