Derek Prince

britská, 1915 - 2003

Nahrávám...

Životopis

Derek Prince se narodil v roce 1915 v Indii anglickým rodičům. Vystudoval řečtinu a latinu na dvou nejznámějších britských vzdělávacích institutech (Eton College a Cambridge University). V letech 1940 - 1949 postgraduálně studoval starověkou a moderní filozofii na King's College v Cambridge. Studoval také hebrejštinu a aramejštinu na Cambridge University a Hebrew University v Jeruzalémě. Kromě toho ovládal několik dalších moderních jazyků.

V počátečních letech druhé světové války, když sloužil v britské armádě jako nemocniční ošetřovatel, prožil Derek Prince osobní setkání s Ježíšem Kristem, které změnilo jeho život. Pod vlivem této zkušenosti píše: "Po tomto setkání jsem dospěl ke dvěma závěrům, které jsem od té doby nikdy neměl důvod změnit, a to: zaprvé, že Ježíš Kristus je živý; zadruhé, že Bible je pravdivá, důležitá a aktuální kniha. Tyto dva závěry radikálně a natrvalo změnily celý chod mého života. "


Na konci druhé světové války zůstal tam, kde ho umístila britská armáda, v Jeruzalémě. Sňatkem se svou první manželkou, Lydií, se stal zároveň i otcem osmi adoptovaných dívek z Lydiina dětského domova. Společně celá rodina viděla znovuzrození Státu Izrael v roce 1948. Během své pedagogické služby v Keni si Derek a Lydia adoptovali deváté dítě, africkou holčičku. Lydia zemřela roku 1975 a Derek Prince se v roce 1978 podruhé oženil. Jeho manželkou se stala Rút Bakerová. Derek Prince i ve svém vysokém věku spolu s manželkou Rút cestoval po světě, odevzdával zjevenou Boží pravdu, sdílel se s prorockým pohledem na světové události ve světle Písma. Rút odešla domů k Pánu 29. prosince 1998.

Nedenominační, nesektářsky přístup Dereka Princea otevřel dveře jeho vyučování lidem z mnoha rozdílných rasových a náboženských pozadí. Mezinárodně je uznáván jako jeden z vedoucích vykladačů Bible naší doby. Jeho každodenní rádiové vysílání "Dnes s Derekem Princem" zasahuje více než polovinu planety v 13 řečech včetně čínštiny, ruštiny, arabštiny a španělštiny. Derek je autorem více než 50 knih, 450 audio a 150 video nahrávek, z nichž mnohé byly přeloženy a publikovány do více než 80 cizích jazyků. Od roku 1989 se Derek výrazněji zaměřil na země východní Evropy a CIS (Země bývalého Sovětského Svazu), kde bylo do oběhu dáno více než milion výtisků jeho knih. Derekova "Video biblická škola" se stala základem pro desítky nových biblických škol v těchto dříve nezasažených částech světa.

Derek Prince zemřel 24. září 2003 doma v Jeruzalémě.

Zdroj životopisu: www.juda.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Terry Pratchett

1948 - 2015