Demetru Demetrescu-Buzău

Urmuz pseudonym

rumunská, 1883 - 1923

Nahrávám...

Životopis

Vlastním jménem Demetru Dem. Demetrescu-Buzău. Narodil se 17. března 1883 ve městě Curtea de Arges. Pseudonym Urmuz převzal na popud básníka Tudora Argheziho až roku 1922, kdy publikoval své první dvě drobné prózy. Jeho otec byl lékař, matka byla velmi zbožná a hrála dobře na klavír. Sestra Eliza po letech vzpomínala: "Bratrovi se líbilo a rozesmávalo ho každé slovo s osobitou zvučností; vlastní jména, která mu evokovala určité osoby..." Urmuz již v mládí projevoval zájem o hudbu. Jeho otec však prohlásil: "Umění, to není kariéra budoucnosti." Po maturitě se tedy syn zapsal na medicínu. Po roce neúspěšného studia školu opustil - nesnášel pitvy. Vystudoval pak práva (absolvoval roku 1907) a pracoval jako soudní zapisovatel. Své krátké prózy psal Urmuz od roku 1908, zprvu je četl sourozencům, později pronikly do bukurešťských literárních kaváren. Žil osaměle, uchvacovala ho jen hudba a noční procházky. Kolem roku 1921 se setkal s básníkem Tudorem Arghezim, redaktorem měsíčníku Cugetul rom?nesc. Arghezi po letech vzpomínal na Urmuzův obtížný debut: "V době, kdy jeho prózy byly v sazárně, prožil Urmuz strašný týden. Vstal uprostřed noci a poslal mi spěšný dopis, kde se mě znovu ptal, zda čárku po jedné spojce by nebylo lepší umístit před touto spojkou. Podplatil sazeče, aby změnil některé věty a slova, přičemž předchozí uspořádání bylo jasně lepší."

Urmuzovy texty bývají označovány jako antipróza, v níž jde o persifláž klasických literárních žánrů. Původní objekt - určitý druh literatury - je pervertován do absurdní polohy mnohoznačností výrazů, formálními asociacemi, užíváním klišé. Doslovným chápáním slovních rčení a vyprazdňováním významu předvádí Urmuz ve své próze odcizení prostřednictvím jazyka. Většina jeho textů má obdobnou strukturu: popis postav, vztahy mezi nimi, konflikt směřující ke vzájemné anihilaci. V jednom ze svých zápisníků Urmuz v červenci roku 1914 věštecky napsal: "Revolveru, blízek sebevraždě. Tobě, svrchovaný vládče světa, se musím poklonit, neboť Božskost bez nějakého mozku, který by po ní toužil, nemůže už mít smysl; a ty jsi ten, kdo s tím mozkem může nakládat volně, jak chce!... Ty jsi tedy ten nejsilnější Bůh!..." Devět let poté, 23. listopadu 1923, se Urmuz v Bukurešti zastřelil.

Dramatik Eugene Ionesco ho považoval za jednoho z předchůdců světové literární revolty, literární kritik Virgil Ierunca o něm napsal: "Prvním surrealistou pro Rumuny zůstane navždy ten podivný Urmuz, který psal jako Vaché, myslel jako Kafka a zemřel jako Rigaut." Někteří ho nazývali literárním anarchistou, pro jiné byl předchůdcem dadaismu i surrealismu.

Zdroj životopisu: Petr Turek

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Terry Pratchett

1948 - 2015