David Zbíral

česká, 1980

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval religionistiku a francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na teorii a metodologii religionistiky, středověké křesťanství, hnutí katarů, ortodoxii a herezi ve středověku a na regulace sexuality v dějinách křesťanství. Roku 2008 byl zvolen tajemníkem České společnosti pro religionistiku.

V českém prostředí je znám také jako autor literatury fantasy.

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976