Koupit knihy

Dávid Dziak

slovenská, 1992


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Dávid Dziak, PhD. (1992) vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2011 – 2016). Následne po získaní doktorátu z predškolskej a elementárnej pedagogiky (2016 – 2019) začal pôsobiť (od roku 2019) ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Zuzana Stanislavová, Martin Klimovič) vyšla monografia (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež (Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020). Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko (2020 – 2021, roč. 75), Fraktál (2021, č. 4) a Vertigo (2018, č. 5), v zborníkoch Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019) a Kráľovná (Perfekt, 2021) a na portáli knihynadosah.sk (2019). Jeho báseň Veľa otázok získala Hlavnú Cenu dieťaťa 2. ročníka súťaže, organizovanej vydavateľstvom Perfekt, o pôvodnú báseň určenú deťom (2020). V roku 2021 mu vyšla zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (FACE, ed. Slniečkovo, il. Michal Souček)(zdroj životopisu: https://www.goodreads.com/auth...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.