David Crinitus z Hlavačova

Krinit · Krynyt · Vlasák · Vlasatý pseudonymy

česká, 1531 - 1586

Nahrávám...

Životopis

David Crinitus z Hlavačova, vlastním jménem David Krynyt Nepomucký, byl český básník a spisovatel. Spolu s Janem Hodějovským z Hodějova, Tomášem Mitisem z Limuz a Kašparem Kropáčem z Limuz je považován za zakladatele humanismu a náboženské písně v Čechách.

Otci Davida Crinituse říkali Vlasatý nebo Vlasák, latinsky Crinitus, což je Davidovo humanistické jméno. Otec Jan Vlasák byl nejprve ve službách Lva z Rožmitálu. Později sloužil u Šternberků jako důchodenský písař Zelenohorského panství. Matka Davida Krynyta Nepomuckého pocházela z Rakovníka. Není známo, kde David Krynyt vystudoval, ale byl doporučen rakovnickým měšťanům Janem Hodějovským z Hodějova. David Krynyt pracoval v roce 1552 jako pomocný radní písař v Rakovníku. V roce 1559 je mu uděleno měšťanské právo. V únoru roku 1560 se David Krynyt poprvé oženil. Vzal si dceru Petra Prokůpka, Kateřinu.

Když David Krynyt ovdověl, oženil se v roce 1570 podruhé. Manželkou se mu stala Zuzana rozená Zajícová ze Žatce. V roce 1584 se jim narodí dcera Theodora.

Z Davida Krynyta se stal zámožný a vzdělaný rakovnický měšťan. Byl radním v Rakovníku. Velmi dobře znal latinské autory i politické poměry habsburské říše.Navíc byl David Crinitius nadaný básník, znalý hudby. V roce 1562 získal šlechtický titul s přídomkem z Hlavačova.

David Crinitius z Hlavačova se stal majitelem pivovaru a cechmistrem sladovníků. Artikule sladovníků sepsal sám a tyto byly převzaty pražskými sladovníky. David Crinitius byl spolu s Mistrem artistické fakulty University Karlovy v Praze
Prokopem Lupáčem a rakovnickým purkmistrem Janem Malinovským nobilitován Ferdinandem I.

David Crinitius z Hlavačova zemřel po těžké nemoci ve věku 55 let na den Vzkříšení Páně roku 1586. Jeho dcera Theodora zemřela o dva roky později v roce 1588. Manželka Zuzana umírá roku 1602. V roce 1603 udeřil blesk do
hrobky Krynytovi rodiny v Rakovnickém kostele sv. Bartoloměje a hrobku poškodil.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019